Vivica Fox 100 % Kanekalon Jumbo Braid 6 packs #613 Platinum Blonde – Hair Extensions | Human Hair | Hair Eyelash Extensions