Vivica Fox 100 % Kanekalon Jumbo Braid 6 Packs #27 Honey Blonde – Hair Extensions | Human Hair | Hair Eyelash Extensions